ABOUT GUELYLAND

"One of the smallest , independent kingdoms in the ciberuniverse. Nothing fancy. Population? Just me, myself and my jaguars, my movies and my books (and, at this very moment, YOU). Hided and secret like Skull Island or Opar, the ancients in Guelyland use to read the scrools of a minor god called Voor-Hes.
Most of the treasures of Guelyland are made of paper, plastic and vinyl.Guelyland dreams with expanding in deep more then in surface. The music of Nik Kershaw has been heard here. There are apes, lots of apes in Guelyland. Woody Allen and Bob Hope visit it quite often. Here we love books (the Kingdoms Library is both celebrated and secret) Here we are atheists but very tolerant and think of god a bit too often and much. Guelyland is, the stuff my dreams are made of..."

MAY I INTEREST YOU IN SOME...

PEOPLE WITH TASTE. YOU CAN BE ONE OF THEM!!

Sunday, April 26, 2009

JAGUAR


Maybe it's about time i begin to explain myself about that rectangle of skin (nope! It's not real)where the very name of this humble place that we call Guelyland lays. Well, you see, i have this thing about jaguars that has grown very old and deep on me and I don't remember exactly since when, but i can say that when i was eight years old it was already there.

I remember that when i was a lad i use to write lists of animals and all those always started with the jaguar. In the begining i was confused cos my father use to tell me the old brazilian joke about "the friend of the onza" and that when in the Matto Grosso they offered him little "panthers" for sale. In the "Album de las Crías" there was this "yaguarete" cub. Then, in the zoo "El Parque de las Leyendas", in Lima, they have this beautiful "otorongo" in a cage. And yeah, you know it already, all of those are names for my dear jaguar (or Panthera Onca, according to good old Linnaeus ). I must have been talking a lot about jaguars and big cats with my cousins and brother because after a while Carlitos came up with the lynx and i don't remember if it was my brother Tito or cousin Osvaldo that came up with the cheetah as their favorite feline. But what i do remember well is that my friend Jorge "Bico"Torres came up with the leopard. We use to compete with our respective jaguar and leopard scrapbooks and he went to the zoo to take pictures of the leopard there and i instead some jaguar pics from books(!) with my father's camera (by the way the lion was dad's big cat of choice). In 1975 the Feline War was declared. Yes my friend "Bico" has decided for the one step further and to have leopard people behind him and I, well, I had no choice but recruit jaguars to fight on my side. It was a question of loyalty "I am a jaguar!", "Change my mind, now I'm a leopard!", "I don't know yet!". We were chasing each other in the school and then asking for which side you are "now you gonna tell me".
Much later i discovered that Borges had the same thing, but, about tigers (Panthera Tigris). I use to judge a book for it's jaguars. I didn't want and animal book or a dictionary or an card album or love an animal documentary if they didn't have a jaguar picture in. Sometimes i use to like the jaguarless books so much that I myself glued a cut out picture of a jaguar in the book so i could like it without remorse. I created The Green Jaguar that looked a bit too much like The Pink Panther. For a long time a post stamp of a jaguar was the holy grail of my days as philatelist.
Was it my favorite animal, a bit because we had jaguars in Peru? Well, yes, I guess. Now is like the opossite, I like Peru for not many more reasons then his jaguars.

5 comments:

Dave said...

Fakta: Svininfluensan i WHO:s fas 4Världshälsoorganisationen (WHO) använder sig av ett system med sex faser i sina bedömningar smittspridningsläget i världen. När en infektionssjukdom sprids snabbt bland människor och inte begränsar sig till enstaka länder (fas 5 och 6) kallas den en pandemi.

Skalan infördes med anledning av fågelinfluensan 2005. Nivån sattes då till fas 3. Svininfluensan gör att WHO nu ändrar till fas 4, vilket är den första ändringen.

Fas 1: Av de virus som cirkulerar bland djur märks ingen vidare risk för mänskliga fall. Fas 2: Ett influensavirus har bevisligen smittat från djur till människa, ses därför som ett "potentiellt pandemihot". Fas 3: Något fler fall av spridning från djur till människa, men mellan människor finns ingen eller mycket begränsad smittspridning. Fas 4: Tillräckligt stor smittspridning mellan människor för att en pandemi ska befaras. Fas 5: Betydande smittspridning mellan människor i minst två länder. Fas 6: Snabb och ihållande spridning mellan människor i minst två delar av världen.

Förtidspensionärerna är yngre än någonsin
Publicerat 2009-04-27 23:59

Genomsnittsåldern för när svenskar förtidspensioneras är 46 år. Den har aldrig varit lägre. Carina Wellbrandt tvingades lämna yrkeslivet för fem år sedan. Då var hon bara 44 år. "Jag överklagade beslutet om förtidspensionering två gånger, men det hjälpte inte", säger hon.

Skriv ut Tipsa Textstorlek
3 Bloggar På 1970-talet var snittåldern 55 årPå 1970-talet var genomsnittsåldern för nyblivna förtidspensionärer cirka 55 år. Sedan går kurvan nedåt. År 2004 var första gången snittåldern gick ned under 50.
I år väntas 17.584 personer beviljas aktivitetsersättning och 5.754 sjukersättning.
På socialdepartementet diskuteras hur aktivitetsersättningen kan förändras. I fredags kom regeringen med ett förslag om att arbetsgivare som anställer unga som har haft aktivitetsersättning ska slippa betala sjuklön under ett år.
Annons:
De senaste åren har andelen nya förtidspensioner bland 30–64-åringarna rasat till de lägsta nivåerna någonsin. I gruppen 19–29 år, däremot, är andelen nya förtidspensionärer dubbelt så stor som i slutet av 1990-talet. Det här gör att genomsnittsåldern för nya förtidspensionärer är rekordlåga 46 år.


– Det här ser inte roligt ut. Det finns anledning till oro för den unga gruppen. Deras antal späs på hela tiden, säger Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender.


Förtidspension för dem som har fyllt 30 år heter numera sjukersättning. För de yngre har sjukbidrag och förtidspension bytt namn till aktivitetsersättning. Tanken med aktivitetsersättningen, som kom 2003, är att unga som inte är alltför svårt handikappade eller sjuka ska slippa förtidspensionen. De ska på olika sätt aktiveras för att kunna börja arbeta, men det har inte fungerat i praktiken.


– Det här kan bli riktigt, riktigt illa. Vi vet att ytterst få lämnar aktivitetsersättningen, men när de här personerna fyller trettio ska de prövas för sjukersättning och vi har farhågor om vad som händer då. Många kommer säkert att vara så sjuka att de är arbetsoförmögna, men vad händer med dem som inte får sjukersättning? Det kan bli svårt att rehabilitera 30-åringar så att de kan börja arbeta igen, säger Adriana Lender, som ledde en statlig utredning som i vintras kom med förslag om hur aktivitetsersättningen kan förändras.


En kritik som framfördes då är att barn i särskolan med förlängd skolgång får aktivitetsersättning, vilken de sedan blir kvar i.


Målsättningen är att Sverige ska få färre förtidspensionärer. Trots minskningen de senaste åren är gruppen fortfarande stor. Närmare var tionde svensk i åldern 19–64 har sjuk- eller aktivitetsersättning. Det är både historiskt och internationellt sett en hög nivå, konstaterar Försäkringskassan.


För fem år sedan förtidspensionerades Carina Wellbrandt på grund av Bechterews sjukdom och fibromyalgi. Hon var då 44 år och arbetade som sjuksköterska. Det hade varit flera tuffa år med smärtor och sjukskrivningar, men hon ville fortsätta jobba.


– Jag överklagade beslutet om förtidspensionering två gånger, men det hjälpte inte.
De fem åren hittills utan arbetskamrater och med känslan av att stå utanför har varit svåra, men med disciplin och fasta rutiner har det gått. Hon har blivit ödmjukare och lärt sig att bli bättre på att uppskatta saker som en vacker vårdag.


– Det måste man bli. Med lite över 7.000 i månaden att leva på får man värdesätta annat än pengar.


Att gå på fester kan ta emot. Standardfrågan ”Vad jobbar du med?” får henne att känna sig i underläge, att hon inte bidrar med något till samhället.


Men det värsta nu är att hennes son har fått samma sjukdom som hon. Smärtorna gör att han inte klarar av att arbeta heltid.


– Jag är orolig för honom. Själv säger han bestämt att han inte ska bli som jag, han vill absolut inte bli förtidspensionär.

Annika Carlsson
annika.carlsson@dn.se

Guely of Sweden said...

Och vad har det här at göra med jaguarer?

#167 Dad said...

Very cool personal totem, the jaguar.
My favorite animal has always been the giraffe - anything but cool.

Guely of Sweden said...

The giraffe scientific name is "Giraffa camelopardalis" because the romans considered "her" a mix of the characteristics of the camel and the leopard. Seems like you got two animals for the price of one. But the name giraffe itself comes from the arab language and it means simply, "tall".

Alberto said...

Majo...Why don't you buy a car...a jaguar of course...jajaja...el cuuuyyy

WATCH ME, WATCHING YOU WATCHING ME

Related Posts with Thumbnails